Länk till startsidan
Patentbesvärsrätten - Court of Patent Appeals
Garnisonen - historik
 
Startsida  
Om PBR  
Årsredovisning  
Målets gång  
Författningar  
Avgöranden och målregister  
Statistik  
Externa länkar  
  Kontakta PBR  
 FÖRFATTNINGAR

Utöver lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten och förordningen (1988:346) med instruktion för patentbesvärsrätten har bl.a. följande författningar betydelse för domstolens verksamhet.

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Om någon av länkarna här inte fungerar - sök på länkens SFS-nummer på Riksdagens webbplats.

Förfarandet m.m.

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Rättegångsbalken (1942:740)
Kungörelsen (1950:407) om inbetalning av avgifter till patent- och registreringsverket genom posten

Patent

Patentlagen (1967:837)
Patentkungörelsen (1967:838)
Lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
Lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Förordning (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område
Europaparlamentets och Rådets Förordningar (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel och nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel

Varumärken

Varumärkeslagen (1960:644)
Varumärkesförordningen (1960:648)
Kollektivmärkeslagen (1960:645)
Förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.
Lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.
Lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
Förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar
Lagen (1982:269) om Sveriges flagga
Lagen (1982:268) om Sveriges riksvapen
Lagen (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv
Lagen (1992:1534) om CE-märkning

Mönster

Mönsterskyddslagen (1970:485)
Mönsterskyddsförordningen (1970:486)

Namn

Namnlagen (1982:670)
Namnförordningen (1982:1136)

Utgivningsbevis

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

Växtförädlarrätt

Växtförädlarrättslagen (1997:306).
Växtförädlarrättsförordningen (1997:383)
Utsädeslagen (1976:298)
Utsädesförordningen (2000:1330)

Modifierad: 2017-01-03